Tuesday, September 15, 2009

meri is nai kriti ka shirshak hai...

Jab hum Hadtal pe chale gaye
bahut a66i likhi hai jara gaur se padna...are bhai jab hadtal pe hai to blog likhna be band...

1 comment: